Allen W. Wood - Kant

Felsefe tarihinde bir dönüm noktası olduğu herkesçe teslim edilen Immanuel Kant üzerine yapılmış en yeni, en dikkat çekici çalışmalardan biri Wood'un kitabı. Kant'ın felseye yaptığı katkıyı merkez alan inceleme, tanınmış düşünürün metafizik, bilim, tarih gibi alanlarda geliştirdiği çarpıcı fikirleri de gözler önüne seriyor. Tarih boyunca Kant felsefesi üzerine veya Kant felsefesi üzerinden oluşturulan düşüncelerin de bir dökümünü veren Wood, Yeni-Kantçılığın felsefi eğilimlerinden hayli yakın tarihli yorumlara dek hiçbir katkıyı gözden ırak tutmuyor. Kant'ın girift düşünce dünyasını basitleştirmeye yeltenmeden, ancak meslekten olmayan okurun da önceliklerini dışlamadan kaleme alınmış, nitelikli, yalın, titiz ve okurun dikkatini hep canlı tutan bir Kant monografisi.

Allen W. Wood | Dost Kitabevi | 1. Baskı / 2009 | Orijinal 240 Sayfa / PDF 241 Sayfa | 7.71 Mb

DOWNLOAD - İNFORMATİON
Yandexdisk | Solidfiles | Zippyshare | Uptobox | Okuma Atölyesi | Yazar Hakkında

René Girard - Günah Keçisi

Girard Günah Keçisi’nde kıyım metinleri adını verdiği mitleri ve tarihsel belgeleri inceliyor. Girard’a göre bütün mitler bir topluluğu oluşturan bireylerin ortak olduğu kıyımı gizler. İlkel toplumlardaki kurban törenleri ya da ortaçağdaki cadı avı, toplu kıyımın örneklerini oluşturmaktadır. Topluluk, başına gelen bir felakete bir sorumlu arar, sorumlu olduğu iddia edilen kişiyse günah keçisidir elbette. Şiddetin ya da felaketin daha fazla yayılmasını önlemek için toplum günah keçisini kurban eder. Girard günah keçisi mekanizmasını çözümlerken kutsal metinlere de başvuruyor ve bir tarihsel metni ya da miti basmakalıp yargılarla okumaya alışmış modern gözlemciyi şaşırtacak yorumlar yapıyor. 

"Ortaçağ toplulukları vebadan öyle korkuyorlardı ki, adı bile ürkütüyordu onları; mümkün olduğunca uzun süre adını anmaktan, hatta salgınların sonuçlarını şiddetlendirmek pahasına bile olsa, gerekli önlemleri almaktan kaçındılar. Öyle güçsüzdüler ki, hakikati kabullenmek, onlar için, durumla yüzleşmek ve karşı koymak değil, yıkıcı etkisine kendini teslim etmek ve normal yaşam sürüyormuş gibi yapmaktan vazgeçmek olacaktı. Tüm halk böyle bir körlüğe seve seve katılıyordu. Gerçekliği reddetme yönündeki bu ümitsiz irade “günah keçisi” avını teşvik ediyordu. [s.4]"

René Girard | Kanat Kitap | 1. Baskı / 2005 | Orijinal 288 Sayfa / PDF 298 Sayfa | 4.66 Mb

DOWNLOAD - İNFORMATİON

Emil Michel Cioran - Çürümenin Kitabı

Cioran’ın düşüncelerinde ebedi bir sinizmin övgüsünü, yaşamın olumsuzlanmasını, dekadansı, iflah olmaz bir yabancılaşmayı görüyoruz. Filozof Nietzsche’nin değil şair ve deli Nietzsche’nin övgüsünü, şairin eyleyişte ayrıcalıklı konumunu, müziğin yüceliğini, bu yüceltmede zikredilmemiş Schopenhauer izlerini hissediyoruz. Kiliseyle ve Tanrıyla Zerdüştvari bir kavgayı, analitik felsefeye karşı Kant üzerinde cisimleşmiş bir öfkeyi, bir parça da çaresizliği hissediyoruz.  Tüm bunlar, derin bir yalnızlığı, karamsarlığı besliyor. Sartre’ın özgürlüğe yakın gördüğü bu yalnızlıkla Cioran’da bir cevher görüp, Borges’in nefret ettiği Paris’in entelektüel sınıfına onu takdim ettiğini düşünmek mümkün. Öte yandan,  Sartre’ın başarısızlığının nedeni tam da burada yatıyor. Varoluşçunun savrukluğu, ilgisizliği ve eylemsizliği Marksizmi ve diğer tüm ideolojileri-inançları dışlayacak şekilde Cioran’ın kalbinde yatıyor.

"Nerede tükettin ömrünü? Bir hareketin hatırası, bir tutkunun işareti, bir maceranın parıltısı, güzel ve firari bir cinnet-geçmişinde bunların hiçbiri yok;hiçbir sayıklama senin ismini taşımıyor, seni hiçbir zaaf onurlandırmıyor. İz bırakmadan kayıp gittin; senin rüyan neydi peki?Kökeninde aldatıcı ve yıkıma mahkum olmayan hiçbir "yeni" hayat görmedim şimdiye kadar. Her insanın zaman içinde ilerleyip bunaltılı bir geviş getirmeyle kendini tecrit ettiğini, yenilenme niyetine de ümitlerinin beklenmedik yüz buruşturmasıyla karşılaşıp kendi içine düştüğünü gördüm."

Emil Michel Cioran | Metis Yayınları | 4. Baskı / 2013 | Orijinal 170 Sayfa / PDF 170 Sayfa | 4.68 Mb

DOWNLOAD - İNFORMATİON